DEKALOGU I PRESIDENTIT EUROPIAN

DEKALOGU I PRESIDENTIT EUROPIAN

VIDEOT

VIDEOT

Një foto vlen sa një mijë fjalë, por një video vlen edhe më shumë. Shikoni videon e dëshmive më poshtë.

Një foto vlen sa një mijë fjalë, por një video vlen edhe më shumë. Shikoni videon e dëshmive më poshtë.

Qëllimet

Qëllimet

Lexoni më shumë për qëllimet tona, strategjinë tonë dhe rezultatet që planifikojmë të arrijmë me programin tonë.

Lexoni më shumë për qëllimet tona, strategjinë tonë dhe rezultatet që planifikojmë të arrijmë me programin tonë.

Qëllimi ynë

Qëllimi im kryesor është të jem President i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili është i përkushtuar për mirëqenien dhe përfaqësimin dinjitoz të shoqërisë. Dëshiroj të krijoj një lidhje të ngushtë dhe të jem zëri që i përfaqëson dhe i mbron interesat e tyre në nivelin më të lartë të shtetit.

Strategjia
jonë

Për ta arritur këtë qëllim, nevojitet promovim i integrimit të vendit në Bashkimin Europian. Do të punoj me përkushtim në forcimin e dialogut ndërkombëtar dhe do të inkurajoj bashkëpunimin rajonal për të siguruar paqen dhe stabilitetin. Gjithashtu, do të fokusohem në zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e sistemit arsimor, duke siguruar që secili qytetar të ketë mundësi të barabarta për të avancuar dhe kontribuar në shoqëri.

REZULTATET

Rezultati që shpresoj ta arrij është një Maqedoni e Veriut e fortë, e prosperuar dhe e njohur për përpjekjet e saj drejt integrimit europian dhe atlantik. Dua të krijoj një ambient të përkushtuar drejt bashkëjetesës paqësore dhe dialogut mes komuniteteve. Me përkushtimin tim për ta ndryshuar dhe përmirësuar jetën e qytetarëve, synoj një shoqëri bashkuar dhe të drejtë për të gjithë.

Mbështetje

Mbështetje

Mbështetni fushatën e Bujar Osmanit duke dhënë votën tuaj më poshtë!

Mbështetni fushatën e Bujar Osmanit duke dhënë votën tuaj më poshtë!


1 136

persona kanë votuar deri më tani

Agjenda

Agjenda

Qëndroni të përditësuar me të gjitha aktivitetet në periudhën në vijim.

Qëndroni të përditësuar me të gjitha aktivitetet në periudhën në vijim.

Prill 11

Radovish, Shtip

12:00 – 18:00

Prill 12

Grupçin, Dëbërcë, Pallatica, Trebosh, Zhelinë, Tetovë

11:00 – 19:30

Prill 13

Ohër, Prespа

11:00 – 19:30

PRILL 14 | Dollneni, Krushevë | 12:00-20:00

PRILL 15 | Mavrovë, Rostushe, Dibër | 12:00-20:00

PRILL 16 | Strugë | 11:00-20:00

PRILL 17 | Gostivar | 11:00-20:00